Programari per call centers i contact centers

En call centers de recepció (inbound), OriGn assisteix als agents des que sona el telèfon

L'equip d'un call center.

El programari OriGn és el programa informàtic total quan del que es tracta és d'organitzar i administrar un grup humà que gestiona un o més grups de contactes via telefònica i/o telemàtica (web, email ).

Des d'una única aplicació, vostè podrà fer-ho tot, des de dissenyar de manera completament lliure els fitxers de dades (mitjançant el Gestor Visual de la Base de Dades) i els formularis d'introducció (mitjançant el Disseny Visual de Formularis) fins a decidir fins al més mínim detall la política de funcionament de les gestions dels agents, els fluxos de trucades, etc.

El cor d'OriGn: L'Escriptori d'Agent

La clau del gran augment de productivitat que experimenten les empreses que utilitzen OriGn (pronunciat "origen") rau, en gran mesura, en què assisteix a la perfecció als agents.

Aquests aprenen a utilitzar el nostre programa de telemarketing i per call centers en minuts gràcies a que tot el seu treball es desenvolupa des d'una única pantalla: l'Escriptori d'Agent.

Si l'agent està dedicat exclusivament a rebre trucades d'una o diverses campanyes, és a dir, si no està al mateix temps, gràcies a l'opció de call-blending que ofereix OriGn, emetent trucades d'una altra, l'Escriptori d'Agent funciona tal i com narra el següent vídeo.

Definició de l'operativa de recepció de trucades

Per mitjà de la integració nativa i transparent (per a vostè, es tractarà d'una part més d'OriGn) amb middleware d'enrutament altament especialitzat com cHar, vostè podrà :

 • Definir l'enrutament de les trucades entrants i també la política de les cues de trucades.
 • Monitoritzar les cues de trucades, la qual cosa, usada conjuntament amb el Monitor L!ve, li permetrà prendre decisions de forma immediata.
 • Obtenir informes de les trucades ateses, les trucades perdudes a la bústia de benvinguda, les trucades perdudes a la cua, les no ateses, etc.
 • Obtenir informes detallats de l'activitat de cada agent: quan va fer login o logout, quan va estar en un o un altre estat, temps totalitzats en cada estat, etc.

Així mateix, OriGn s'encarregarà de fer el login i logout dels agents. Ells només hauran de fer clic en un botó del programa.

Automatització de la gestió de les dades per part de l'agent

OriGn identifica tant el telèfon de capçalera pel que està trucant el contacte, pel que sap de quina campanya o departament es tracta, com el telèfon que truca, pel que li mostra a l'agent de forma instantània les dades del contacte, així com el formulari d'introducció adequat.

L'agent no ha de realitzar cap cerca de cap tipus, sinó que només s'ha de centrar en atendre amb eficiència el seu interlocutor.

Històric de contactes

L'agent compta amb la possibilitat de veure en tot moment l'històric de totes les trucades i gestions de tot tipus corresponents al contacte amb el que està parlant, en format de llista o accedint a una en concret per conèixer tots els seus detalls.

Si vostè utilitza un CRM corporatiu

Per descomptat, si vostè utilitza un CRM corporatiu, OriGn és capaç d'integrar-se amb ell de manera que el funcionament sigui tan perfecte com el que proporcionen les funcionalitats natives del nostre programari.

Gravació de trucades

La utilització del softphone SIP que incorpora OriGn permet l'enregistrament de les trucades realitzades o rebudes pels agents. Aquest enregistrament és totalment configurable:

 • Format del fitxer d'àudio.
 • Etiquetes d'aquest fitxer.
 • Gravació completa o gravació sota demanda.
 • Localització física de les gravacions generades, etc.

Tots aquests enregistraments són recuperables a partir de l'històric de contactes de cada client, buscant per data, etc.

Mireu el següent vídeo per conèixer en detall les funcionalitats de gravació de trucades del nostre programari.

Reconeixement de tons DTMF

Si la seva centraleta utilitza el protocol SIP, OriGn és capaç de reconèixer els tons DTMF per trucades entrants, la qual cosa, en coordinació amb missatges de veu, permet, per exemple:

 • Captura de dades de comptadors de subministrament.
 • Redirecció de trucades entrants per idioma.
 • Redirecció de trucades entrants per departament.
 • Etc.

Adaptable a qualsevol tipus de campanyes/processos/tasques

Amb el programa informàtic OriGn, vostè podrà integrar la globalitat dels processos que es duen a terme en el seu call center o contact center, per molt diferents que aquests siguin entre si, tant pel que fa a la periodicitat de la seva execució com pel que fa al seu funcionament.

Compaginació de campanyes/processos/tasques entrants i sortints (call blending)

Per exemple, en un call center la principal tasca del qual sigui l'atenció al client es poden integrar amb facilitat campanyes de telemarketing sortint, les quals poden ser realitzades pels mateixos agents que reben les trucades, en aquells moments en què totes les trucades entrants ja estiguin sent ateses per altres companys.

Com veu , OriGn pensa com vostè: la millor filosofia és unir esforços i recursos per treure'n el màxim profit conjunt possible.