Software/programa de recepció de trucades per call centers, telemarketing...

OriGn, recepció de trucades mitjançant CTI

Recepció de trucades mitjançant CTI

Detall del seu funcionament

En el següent vídeo es mostra el funcionament de l'Escriptori d'Agent —el procés d'OriGn que fan servir els agents per realitzar tot el seu treball— quan només s'estan rebent trucades corresponents a una o diverses campanyes, departaments o tasques, és a dir, quan no s'està utilitzant la possibilitat de fer call-blending (compaginar recepció amb emissió).

Automatització de la gestió de les dades per part de l'agent

OriGn identifica tant el telèfon de capçalera pel que està trucant el contacte, pel que sap de quina campanya o departament es tracta, com el telèfon que truca, pel que li mostra a l'agent de forma instantània les dades del contacte, així com el formulari d'introducció adequat.

L'agent no ha de realitzar cap cerca de cap tipus, sinó que només s'ha de centrar en atendre amb eficiència el seu interlocutor.

Compaginació de campanyes/processos/tasques entrants i sortints (call blending)

Per exemple, en un call center la principal tasca del qual sigui l'atenció al client es poden integrar amb facilitat campanyes de telemarketing sortint, les quals poden ser realitzades pels mateixos agents que reben les trucades, en aquells moments en què totes les trucades entrants ja estiguin sent ateses per altres companys.

Com veu , OriGn pensa com vostè: la millor filosofia és unir esforços i recursos per treure'n el màxim profit conjunt possible.

Reconeixement de tons DTMF

Si la seva centraleta utilitza el protocol SIP, OriGn és capaç de reconèixer els tons DTMF per trucades entrants, la qual cosa, en coordinació amb missatges de veu, permet, per exemple:

  • Captura de dades de comptadors de subministrament.
  • Redirecció de trucades entrants per idioma.
  • Redirecció de trucades entrants per departament.
  • Etc.