Gravació/enregistrament de trucades/veu per call centers

Gravació de trucades

Plenament configurable

Software de gravació de trucades, finestra de configuració.

La utilització del softphone SIP que incorpora OriGn permet l'enregistrament de les trucades realitzades pels agents.

Aquest enregistrament és totalment configurable:

  • Format del fitxer d'àudio.
  • Etiquetes d'aquest fitxer.
  • Gravació completa o sota demanda.
  • Localització física de les gravacions generades.
  • Etc

El recentment explicat s'aprecia en la captura de pantalla que es mostra al costat d'aquestes línies.

Enregistrament sota demanda

Quan es vol gravar de forma diferenciada una part determinada de la conversa (addicionalment o no a la conversa completa), l'agent marca el seu inici i el seu final fent clic a un botó o activant algun altre element visual.

A la imatge d'exemple aquí sota, es veu la secció d'un formulari d'introducció de dades en la qual l'agent pot activar l'inici de la gravació en el moment en què es confirma una venda o contractació.

Software de gravació de trucades, exemple d'activació sota demanda.

Emmagatzematge i recuperació de les gravacions

Totes les gravacions s'emmagatzemen en l'històric de cada contacte i són recuperables a partir d'ell, buscant per data, etc.

En recuperar un enregistrament, es pot escoltar i enviar-ho per email, com s'aprecia en la següent imatge.

Software de gravació de trucades, recuperació des del històric.

Funcionament en detall

Vegi-ho en el següent vídeo.