Software per call centers i telemarketing — Alguns casos d'èxit

Alguns casos d'èxit de l'aplicació del software de call centers i telemarketing.

Alguns casos d'èxit

CAT XXI

CAT XXI, S.L. és l'empresa que gestiona el call center del Servei de Salut del País Basc i que ha implantat OriGn per iniciar una nova línia de negoci amb campanyes out-bound per a companyies d'assegurances, enquestes, etc.

Centro de estudios a distancia CCC

En Centro para la Cultura y el Conocimiento, S.A., l'atenció a l'alumne i la gestió de les sol·licituds d'informació que arriben des de la seva pàgina web mitjançant el "Click To Call" és la tasca que realitza el seu centre de trucades de 70 agents.

Ideara Investigación

Ideara Investigación, S.L. és una empresa especialitzada en la realització d'enquestes telefòniques (CATI) que compta amb diverses seus gestionades de forma centralitzada.

CTI Tecnología y Gestión SA

CTI Tecnología y Gestión, S.A. és una empresa de serveis a clients del sector financer que realitza múltiples campanyes simultànies en el seu centre d'atenció telefònica de prop de 100 posicions.

Formación Integral a Trabajadores

Formación Integral a Trabajadores, S.L. és una empresa especialitzada en la formació laboral. Disposa d'un contact center de 45 posicions per a realitzar tasques de captació d'alumnes.

PhoneCallCenter

Phone Librohogar, S.L. té un centre d'atenció telefònica de 24 posicions que realitza múltiples campanyes de televenda de productes tan diversos com subscripcions a diferents diaris, instal·lacions d'alarmes residencials, etc.

Molts altres

Proyección Creativa, Pida Business, Aplica Investigació Social, Bienestar By CSP, Producciones Antártida, Somontano Social, Verificalia, Promocudabes o Pro-age 2018, per exemple, són empreses de diferents sectors que disposen d'un grup d'agents (3-20) per fer tasques com la concertació de visites per a la seva xarxa comercial, la venda creuada de productes a la seva cartera de clients, etc.; totes elles usuàries d'OriGn.