Programa per call centers — Estadístiques — Explotació de dades

Explotació de les dades — Data mining — Estadístiques

L'explotació de les dades emmagatzemades en el software OriGn es realitza a través de diverses eines internes, encara que també es pot dur a terme mitjançant la connexió a la base de dades d'eines d'anàlisi externa com Crystal Reports, Microsoft Access, SPSS, etc.

Software per call centers i telemarketing — Gràfic de marcatges telefònics.

Control de la productivitat

Els informes de Control de Producció del call center permeten conèixer els paràmetres de productivitat de les campanyes, departaments o processos, per agent, per data, per mitjana, comparativament entre agents, i molt més.

Software per televenda — Gràfic de marcatges de vendes per agent i mes.