Programari call centers, software telemarketing, concertació visites, televenda, enquestes...

Software i tot el que necessita per al seu call center
Sobretot, el nostre know-how i el nostre suport

El cor d'OriGn: L'Escriptori d'Agent

La clau del gran augment de productivitat que experimenten les empreses que utilitzen OriGn (pronunciat "origen") rau, en gran mesura, en què assisteix a la perfecció als agents.

Aquests aprenen a utilitzar el nostre programa de telemarketing i per call centers en minuts gràcies a que tot el seu treball es desenvolupa des d'una única pantalla: l'Escriptori d'Agent. En el següent vídeo es mostra el seu funcionament general quan s'estan emetent trucades en mode progressiu, encara que pot funcionar amb la mateixa eficiència en modes predictiu, progressiu múltiple i preview, així com per a la recepció de trucades.

Vegi l'apartat de l'Escriptori d'Agent per conèixer com funciona en mode de marcatge predictiu i per a la recepció de trucades.

Una sòlida base CTI (integració amb la centraleta)

Softphone SIP integrat amb OriGn, el software de call centers i telemarketing.

A més de ser un complet programari CRM (de gestió de contactes), OriGn inclou les més punteres tecnologies corresponents a un programari CTI (integració amb centraletes —PBX— digitals i/o VoIP ), com ara:

 • Un complet softphone o telèfon-software, que disminuirà els seus costos al només requerir senzills auriculars amb micròfon i no cars terminals telefònics.
 • Connexió amb els principals protocols de telefonia: SIP (Avaya, Panasonic, Alcatel, Ericson, Selta, Siemens, Nortel, Samsung...), Asterisk AMI (Elastix, Trixbox...) i centraletes virtuals.
 • Total integració amb Asterisk, el programari de centraleta de codi obert (open source més popular i estès).

Monitorització del call center i explotació de les dades

L'exclusiu Monitor L!ve del programari OriGn li permetrà saber en temps real el que succeeix en el seu call center o contact center, des de diferents punts de vista:

 • Estadísticament, a partir de dades que s'actualitzen en viu: en global, per campanya, per agent...
 • De forma directa i específica, ja que li permet veure alhora tots els Escriptoris d'Agent, o un en concret a tamany real, saber amb què contacte i en quina gestió estan treballant els agents, i fins i tot escoltar qualsevol trucada amb només clicar un botó.

En el següent vídeo es veu una petita fracció de la potència del Monitor L!ve d'OriGn, en concret la seva capacitat de mostrar en temps real totes les pantalles dels agents en mode mosaic, per poder observar d'un cop d'ull què estan fent.

D'altra banda, OriGn inclou nombroses eines que li permetran explotar com necessiti les dades obtingudes, generant informes, llistats, estadístiques, etc. de forma nativa o en connexió amb aplicacions com Crystal Reports, SPSS, MS Access, etc.

Gravació de trucades

OriGn permet la gravació d'aquells fragments de les trucades que es requereixi (o de trucades completes), així com la seva catalogació i gestió individualitzada , com vostè pot veure en el següent vídeo.

La flexibilitat com a pedra angular

Disseny d'un formulari d'entrada de dades amb el programari per telemarketing OriGn .

El programari OriGn destaca també per la seva gran versatilitat i per la seva absoluta configurabilitat, característiques que li permetran adaptar-se a les seves necessitats com si es tractés d'un software desenvolupat especialment per a vostè.

Aquest objectiu s'aconsegueix mitjançant l'ús d'eines de desenvolupament visual i assistit, el que permet minimitzar els temps i els costos dedicats a aquesta tasca.

La gran flexibilitat d'OriGn serà, per tant, el seu millor aliat, tant si es beneficia d'ella a través del treball del nostre personal, que, per un preu reduït, pot encarregar-se de configurar el funcionament d'OriGn als seus requisits al 100%, en el cas que l'activitat del seu call center sigui sempre la mateixa o variï poc, com si li assigna aquesta tasca al seu propi equip, en el cas que treballin contínuament en noves campanyes o projectes.

OriGn s'integra amb el servidor de bases de dades Microsoft SQL Server i permet, per exemple:

 • Crear tantes campanyes com es necessiti. Afegir noves en qualsevol moment.
 • Definir els camps de tots els fitxers de cadascuna, especialment del de contactes.
 • Crear els formularis que els agents utilitzaran per introduir les dades, així com definir el seu flux amb precisió i de forma tan complexa com es requereixi.
 • Exportar i importar contactes fins i tot quan la campanya s'està duent a terme.

Tot l'anterior i molt més es realitza amb dos potents eines que formen part d'OriGn: el Disseny Visual de Formularis, que incorpora tant un potentíssim sistema de scripting com la possibilitat de programar fluxos d'introducció de dades complexos de manera assistida, i el Gestor Visual de la BD.

Marcatge predictiu

OriGn inclou un avançat sistema de marcatge predictiu, basat en un servidor de tecnologia pròpia que és capaç d'integrar-se amb qualsevol centraleta. El seu funcionament s'explica al vídeo que vostè pot veure a continuació.

Geolocalització, emailings, SMS, llistes Robinson, control de presència...

La potència d'OriGn és interminable. Algunes altres de les seves prestacions són:

 • La geolocalització de contactes (per exemple, per optimitzar rutes comercials).
 • L'enviament d'emailings i SMS als contactes.
 • Una llista Robinson de telèfons i una altra d'adreces de correu electrònic.
 • Un sistema integrat per gestionar el control de presència dels agents.

El programari CTI i CRM que s'adapta a qualsevol necessitat

En resum, OriGn és el programa per call centers i contact centers definitiu, ja que s'adapta a tot tipus de necessitats. OriGn és, alhora i de manera especialitzada en cada àmbit:

 • Un programa per telemarketing: Entrant, sortint i sistemes mixtos. En la seva faceta de programari per telemarketing, OriGn permet gestionar tantes campanyes simultànies com sigui necessari, i establir els sistemes de coordinació entre elles que es desitgin, tant en l'àmbit dels agents i línies assignats a cadascuna en cada moment, com dels contactes amb els quals es treballa. Un mateix agent, fins i tot, pot realitzar la recepció de trucades de diverses campanyes i l'emissió de trucades d'una altra diferent. Tot això tant si s'utilitza el mètode de trucada progressiu, el predictiu o el assistit amb previsualització de les dades del contacte.
 • Un programari per televenda (venda per telèfon): Emissió de trucades per a la venda freda de qualsevol producte o servei; emissió de trucades per oferir nous productes o serveis a la cartera de clients, atenció a clients potencials, recepció, introducció i gestió de comandes, i qualsevol combinació de les anteriors, tant per telèfon com via web i correu electrònic.
 • Un software per enquestes telefòniques: Sociològiques, de mercat o de qualsevol tipus. Les avançades prestacions en la seva faceta de programari CATI d'OriGn li permetran crear qualsevol flux guiat de introducció de dades i cobrir amb precisió les quotes d'entrevistats que requereixi, per complexes que siguin.
 • Un programa per a la concertació de visites comercials: La qual cosa inclou també l'organització i optimització de les agendes dels venedors, així com de les seves rutes, per la qual cosa resulten clau les capacitats de geolocalització integrades en OriGn.
 • Un programari per a l'atenció al client: I també per tasques equiparables, com l'atenció a l'associat, al ciutadà, a l'afiliat... Destaquen en aquest terreny les potents funcions de gravació de trucades que incorpora OriGn.
 • Un software per a l'atenció a l'alumne: Així com per a la captació de nous alumnes, de forma integrada.
 • Una aplicació per a tot tipus de call centers de recepció de trucades ("inbound call centers)".

I no només això ...

Per descomptat, si en el seu contact center realitzen de forma conjunta diversos dels tipus de tasques que s'acaben d'esmentar a tall d'exemple, vostè podrà gestionar-les totes amb OriGn de forma centralitzada i tan interrelacionada com li sigui necessari, ja que es tracta d'un complet programari CTI i CRM.

En general, si vostè necessita optimitzar l'organització i funcionament d'un grup de persones que interactuen amb un determinat conjunt de contactes via telefònica i/o telemàtica (web, email...), OriGn és el software CTI i CRM que li permetrà incrementar la productivitat del seu call center o contact center i millorar-ne tant el servei com els resultats.